Administració de Finques

Conscients de la problemàtica que en ocasions genera la convivència, entenem que és molt important la correcta administració d’una finca. És molt valuosa la presència d’un advocat-administrador en una Comunitat de Propietaris ja que, a més, pot assessorar jurídicament a propietaris i/o veïns en els casos que així es requereixi. Un bon assessorament és la base per a evitar problemes veïnals. A Grupo ERE. Comptem amb professionals i advocats especialistes que responen a totes les necessitats administratives i legals d’una Comunitat. També disposem d’ofertes exclusives en assegurances que ens permeten oferir, de forma integral, un servei complet i a la mesura de les necessitats de cada client. El serveis de la nostra Administració de Finques comprenen:

AdmiERE 24h

admiere24h

Obtingui accés a la nostra oficina 24 hores a internet, per a comunicar incidències, consultar el saldo bancari, llegir les últimes actes o accedir als contractes de manteniment de la Comunitat, entre d’altres serveis.

SERVEIS DE GESTIÓ

 

 • Executar els acords adoptats per la Junta General.
 • Actuar com a Secretari de la Comunitat, si així ho decidís la mateixa i custodiar, a disposició dels propietaris, la documentació de la Comunitat.
 • Confecció de les Convocatòries a les Juntes i Actes corresponents, tot seguint les instruccions del President.
 • Atenció personalitzada, tant telefònica com presencial, sobre qualsevol dubte o problema relacionat amb la Comunitat.
SERVEI COMPTABLE I FISCAL

 

 • Preparar i sotmetre a la Junta General la liquidació d’ingressos i despesa de l’exercici anterior i el pressupost per a l’any en curs, tot incloent la creació d’un fons de reserva, tal i com es preveu a la Llei de Propietat Horitzontal.
 • Efectuar el cobrament de les quotes periòdiques per a cada Comunitat i provisions de fons o vesses quan així correspongui.
 • Efectuar tots els pagament que siguin procedents, tant de subministradors com de proveïdors.
 • Assessorament sobre les obligacions fiscals de la Comunitat.
 • Confecció i presentació a Hisenda dels models 347, 184, 190 i 111 entre altres.
 • Control de la morositat.
 • Informació econòmica de la Comunitat en temps real. Amb nosaltres podrà conèixer el saldo de la seva finca al moment i des de casa, a través del nostre portal web AdmiERE24h.
 • Tota la gestió es durà a terme mitjançant compte bancari a nom de la Comunitat, amb accés a consultes pel President en qualsevol moment.

 

SERVEI TÈCNIC I DE MANTENIMENT

 

 • Vetllem pel bon funcionament i estat de la Finca, les seves instal·lacions i serveis.
 • Atenem a la conservació de la Finca mitjançant la gestió d’incidències, reparacions i obres.
 • Només treballem amb proveïdors solvents i contrastats que ofereixin propostes competitives i de qualitat. Controlem la legalitat de les empreses que prestin serveis a les nostres Comunitats, tot exigint que es trobin al dia de les seves obligacions fiscals, laborals i de seguretat.
 • Assessorament i gestió per a l’obtenció de subvencions.

 

SERVEI LEGAL

 

 • Assessorament a la Comunitat sobre qualsevol aspecte legal que li afecti: temes laborals, obligacions fiscals, normativa en Prevenció de Riscos Laborals, Inspecció Tècnica d’Edificis, revisions de Baixa Tensió… entre d’altres.
 • Redacció i implantació d’estatuts Comunitaris, així com normativa de règim intern.
 • Representació de la Comunitat davant Organismes oficials tals com Ajuntaments, Agència Tributària i Registres Públics.

 

SERVEI D'ASSEGURANCES

 

 • Disposar d’una bona assegurança de Comunitat és molt important. La nostra Corredoria d’Assegurances és independent a qualsevol Companyia, motiu pel qual podem prestar un servei sense compromís, transparent i en les millors condicions econòmiques del mercat.
 • Sense despesa addicional, la Comunitat tindrà a un dels nostres agents d’assegurances a la seva completa disposició tant per assessorar-se com per a resoldre dubtes i eventuals problemes.

 

No esperi més,sol·liciti’ns pressupost per a administrar la seva finca o truqui’ns al 94.448.40.09!

 

SOL·LICITUD DE PRESSUPOST

Confirmo que he llegit i accepto la Normativa de Protecció de Dades *