Clàusula d’informació i consentiment

La representació legal d’ERE Gabinete Técnico Especializado, S.L.U., amb domicili social al municipi de l’Hospitalet de Llobregat, província de Barcelona, carrer Batllori, núm. 17-19 Baixos, amb N.I.F. B-61305447 i número de registre en la DGPF J-168GC (a la qual, en allò successiu, es designarà com “La Corredoria”).

FA CONSTAR:

PRIMER. Activitat i Registre.
La Corredoria du a terme una activitat mercantil professional que, d’acord a allò establert a l’article 26.1 de la Llei 26/2006, de 17 de juliol, de mediació d’assegurances i reassegurances privades, consisteix en la mediació en els contractes d’assegurances privades, sense mantenir vincles contractuals i que suposin afecció amb entitats asseguradores, tot oferint assessorament independent, professional i imparcial als qui demanin la cobertura dels riscos als que es trobin exposades les seves persones, els seus patrimonis, els seus interessos o les seves responsabilitats. La Corredoria es troba inscrita al Registre administratiu especial de mediadors d’assegurances, de corredors de reassegurances i dels seus alts càrrecs amb número de registre J-168GC. Aquest Registre és públic i pot ésser consultat tot remetent escrit a la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions, o bé consultant la seva web http://www.dgsfp.mineco.es/Mediadores.

SEGON. Servei d’Atenció al Client.
La Corredoria disposa d’un Servei d’Atenció al Client per atendre i resoldre les queixes i reclamacions pel nostre servei (info@ayesabogados.com) en el termini màxim de dos mesos a comptar des la data de presentació. Si aquesta resolució no fos de la complaença del Client, podrà dirigir-se al Comissionat per a la Defensa de l’Assegurat, essent imprescindible a tal efecte acreditar haver formulat la queixa o reclamació, per escrit, davant el Servei d’Atenció al Client de la Corredoria.

TERCER. Protecció de Dades de Caràcter Personal.
De conformitat amb allò establert al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 i la Llei 26/2006, de Mediació d’Assegurances i Reassegurances Privades, el Client queda informat que les dades de caràcter personal sol·licitats per la Corredoria seran objecte de tractament i registre en un fitxer automatitzat en format digital i/o físic.
La recollida i tractament de les Dades Personals té com a finalitat el manteniment de la relació establerta entre la Corredoria i els seus Clients: l’assessorament i informació en la contractació i durant la vigència dels contractes d’assegurança i productes financers, assistència i assessorament i en cas de sinistre, així com l’enviament, per mitjans tradicionals i electrònics, d’informació sobre els productes i serveis oferts per les empreses englobades sota la marca Grupo ERE, això és, ERE Servicios Jurídicos, S.L. i ERE Gabinete Técnico Especializado, S.L.
Així mateix, el Client consent la cessió de les dades a les Entitats Asseguradores per a la confecció dels projectes i ofertes, emissió de contractes d’assegurances pertinents i gestionar les prestacions derivades dels mateixos, tot incloent la modificació subjectiva de l’Asseguradora arribat el venciment del contracte.
Les dades de caràcter personal sol·licitades han de ser facilitades obligatòriament per a que el Client pugui accedir als referits serveis, per considerar-se necessaris per al seu manteniment i compliment.
Així mateix, s’informa al Client que pot exercir en tot moment, en relació amb les dades de caràcter personal facilitats, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot dirigint-se al Servei d’Atenció al Client de la Corredoria, com a responsable del tractament d’aquestes dades, en el domicili indicat a la capçalera d’aquest document.
Donant compliment a allò previst al RGPD 2016/679 i al Reial Decret 994/1999, d’11 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de Mesures de Seguretat dels Fitxers Automatitzats que continguin Dades de Caràcter Personal, la Corredoria ha adoptat les mesures de caràcter tècnic i organitzatiu necessàries per a garantir la seguretat de les dades de caràcter personal que el Client li faciliti, així com per a evitar la seva alteració, pèrdua o tractament no autoritzat.

QUART. Anàlisi objectiva.
Donant compliment a la Llei 26/2006 de Mediació d’Assegurances, l’assessorament en matèria d’assegurances privades que correspon a l’activitat d’aquesta Corredoria es realitza mitjançant una anàlisi objectiva sobre la base d’un estudi previ entre els contractes d’assegurança existents al mercat assegurador, per a el risc objecte d’aquesta cobertura, en conformitat amb les instruccions rebudes del Client, i que permeti a la Corredoria formular una proposta d’assegurança adequada a les necessitats expressades.

AUTORITZACIÓ I NOMENAMENT
Assabentat de la informació facilitada que acredito rebre amb la signatura del present document i en tant no revoqui expressament aquest encàrrec, autoritzo a ERE Gabinete Técnico Especializado, S.L.U. per a que utilitzi i tracti les meves dades amb la fi de poder oferir-me la millor cobertura asseguradora, especialment en el supòsit de venciment o cancel·lació de les assegurances que pugui contractar amb la seva mediació i a que traslladi en el meu nom a les companyies d’assegurances amb les que contracti, les comunicacions que, amb questa fi, li facin arribar, incloses las de contractar, modificar o rescindir els contractes d’assegurances pertinents en el meu nom i en el de les empreses que represento legalment; en aquests últims casos, hauré de comunicar-ho de manera prèvia a la Corredoria per escrit, fax o correu-è.

I per a que consti, en el lloc i la data a l’encapçalament consignats.

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información en el siguiente enlace. Más información.

La configuració de les galetes d'aquesta web està definida com a "permet galetes" per poder oferir-te una millor experiència de navegació. Si continues utilitzant aquest lloc web sense canviar la configuració de galetes o bé cliques a "Acceptar" entendrem que hi estàs d'acord.

Tanca