Departament fiscal i comptabilitat

A Grupo ERE trobarà un conjunt de professionals que compten amb una sòlida experiència professional i la qualificació necessàries per a oferir-li un servei d’assessoria econòmica totalment personalitzat i adaptat a les seves necessitats: des de la gestió i complementació del model de declaració de la Renta o de l’Impost sobre el Valor Afegit a qualsevol qüestió comptable o fiscal que pogués sorgir.

A més a més, li oferim el nostre servei d’assessoria Fiscal i Comptable dirigit al seu negoci. Per a portar el correcte control econòmic de la seva societat, és necessari comptar amb un professional especialista que li ofereixi un bon assessorament i les solucions econòmiques més adequades per a vostè. Nosaltres ens comprometem a posar al seu abast tots els mitjans legals i humans que necessita com a Particular, Autònom o Empresa.

SOL·LICITUD DE VISITA AMB L’ADVOCAT

Confirmo que he llegit i acceptat la Normativa de Protecció de Dades *