Departament laboral

Li oferim un ampli servei d’assessorament en relacions laborals, tot gestionant i tramitant les seves necessitats enfront les diverses obligacions o canvis que es presentin, tant per a empreses com per autònoms i treballadors assalariats en general. Des de l’assessorament i execució de Procediments d’Acomiadaments a modificacions de les condicions de treball, passant per Conciliacions en els serveis d’Arbitratge i Mediació. Un servei de defensa jurídica laboral integral.

A més a més, amb el nostre servei jurídic en estrangeria li oferim gestionar des d’autoritzacions de residència o treball a sol·licituds de nacionalitat i visats.

Els serveis abans mencionats són a títol enunciatiu, ja que aquests són els que creen major demanda entre els nostres clients. No obstant, com a departament Laboral i Estrangeria de Grupo ERE, tractem qualsevol altre aspecte relacionat amb aquestes matèries.

SOL·LICITUD DE VISITA AMB L’ADVOCAT

Confirmo que he llegit i acceptat la Normativa de Protecció de Dades *