Departament processal

 

El Departament Processal de Grupo ERE és l’encarregat de dirigir els procediments judicials o arbitrals que se’n derivin de tots aquells expedients en matèria Civil, Administrativa, Penal o Laboral: des de procediments de reclamació de quantitat (ordinaris, verbals i monitoris) a procediments d’execució provisional o definitiva de Sentències, Laudes i qualsevol altre títol judicial o arbitral.

En la fase processal d’un expedient és essencial, entre d’altres aspectes, una comunicació clara i ràpida amb el client. Els nostres professionals s’encarregaran de tenir-lo informat en tot moment de l’estat del procediment amb un únic objectiu: la seva tranquil·litat. En molts assumptes de diversa índole es requereix la seva gestió per un equip multidisciplinari, amb les aportacions de diferents especialistes en cada matèria. El propòsit és aportar valor afegit als clients en cada plet i en cada negociació, quelcom que, gràcies a la nostra estructura, podem oferir. Aquest particular enteniment de les necessitats i preocupacions dels nostres clients en permet apreciar en tota la seva extensió les dimensions de cada conflicte i fer efectiva la millor opció.

Els nostres experimentats advocats es faran càrrec de totes aquelles qüestions relatives al procediment davant instàncies judicials i/o arbitrals explorant, en tot moment, la millor solució possible.

 

SOL·LICITUD DE VISITA AMB L’ADVOCAT

Confirmo que he llegit i acceptat la Normativa de Protecció de Dades *