Normativa de Protecció de Dades

ERE, SERVICIOS JURÍDICOS, SL, posa en el seu coneixement que les dades personals del client seran incorporades en un fitxer de dades de caràcter personal, la finalitat del qual és el tractament de les dades per complir amb la legislació vigent i l’objecte social de la societat, essent el destinatari de la informació la pròpia societat, autoritzant el sotasignant a cedir les seves dades personals a societats associades o col·laboradores pertanyents a l’organització, amb finalitats de prestació de serveis d’assessorament jurídic, mèdic, tècnic-industrial, assessorament en assegurances, així com els estaments oficials que per llei exigeixin la cessió de dades.

Amb l’acceptació d’aquest document es consent expressament el tractament de les mateixes i autoritza perquè li sigui remès correu comercial, electrònic o postal, de les diferents campanyes publicitàries i informatives dels serveis de la societat, de les empreses associades o col·laboradores de la mateixa a les que siguin cedides les dades personals.

Sense perjudici de l’anterior, el signant té dret a exercitar els drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació en l’àmbit reconegut per la L.O.P.D 15/1999 de 13 de desembre, sent el responsable del fitxer ERE, SERVICIOS JURÍDICOS, S.L. Per exercitar els drets anteriorment indicats i per a qualsevol aclariment, pot dirigir-se a aquesta empresa situada en C / Batllori, 17-19, Baixos, 08901, Hospitalet de Llobregat.